1 Kor 6:13

Gud har till exempel gett oss matlust och en mage att smälta maten med. Men det betyder inte att vi ska ägna ätandet mer uppmärksamhet än nödvändigt, för en dag kommer både magen och maten att vara överflödiga. Kroppen är inte skapad till att missbrukas sexuellt utan den är avsedd för att ära och tjäna […]

Rom 16:17

Och nu är det bara en sak till jag vill säga, innan jag avslutar det här brevet. Håll er borta från dem som orsakar splittring och berövar människor deras tro, sådant som inte stämmer med det som ni har lärt er om Kristus.

Gen 2:18

HERREN Gud sade:”Det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag skall göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like.” HERREN Gud hade format alla markens djur och alla himlens fåglar av jord. Han förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Så som mannen kallade varje […]